Komunikat - wnioski składane elektronicznie

KOMUNIKAT

W SPRAWIE WNIOSKÓW 
SKŁADANYCH ELEKTRONICZNIE
 

Osoby składające wniosek o świadczenia drogą elektroniczną (m. in. świadczenie DOBRY START „300+”, „500+”) proszone są o przekazywanie ich do właściwych organów, tj.:

 

mieszkańcy miasta Kościana - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 (OPS Kościan);

 

mieszkańcy gminy wiejskiej Kościan – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 (GOPS Kościan).

 

Kierowanie wniosków do właściwych ośrodków i rzetelne ich wypełnienie umożliwi szybszą wypłatę świadczeń.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

 

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” („300 +”) składane drogą elektroniczną są przyjmowane od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

 

2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” („300 +”) składane w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

 

3. Wnioski o świadczenie DOBRY START „300+”  złożone po 30 listopada 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

4. W roku 2020 nie zachodzi potrzeba składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+”, (świadczenia przyznano do dnia 31.05.2021 r.) W bieżącym roku wnioski składają osoby, które ubiegają się o świadczenie po raz pierwszy. 

« powrót