Dodatek Mieszkaniowy z mocą wstecz

KOMUNIKAT

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZ

Prawo do dodatku mieszkaniowego z mocą wstecz przysługuje:

- osobom, ubiegającym się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy,

- osobom, które z uwagi na epidemię COVID-19 nie korzystały z dodatku mieszkaniowego w okresach objętych epidemią (tj. od 14.03.2020 r.)

 

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć klauzulę określającą miesiąc przyznania dodatku mieszkaniowego wstecz.

 

Nie przyznaje się dodatku z mocą wstecz, jeżeli osobie uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

« powrót